Matematik -
Startsidan
32F = 0°C
xdx = x²/2 + C
i = 1 + 2 + . . . + (n-1) + n
Du kan här läsa om t.ex. Platonska kropparna.
Varje avsnitt är skrivet fristående, så att den
inte beror av ett tidigare avsnitt.
Detsamma gäller för de Arkimediska kropparna.