Sammanställning Platonska och Arkimedes kroppar

 

Platonska kropparna : (A) Tetrahedron (B) Cube/ Hexahedron (C) Octahedron

(D) Dodecahedron (E) Icosahedron

 

        

(A)                    (B)                    (C)                    (D)                      (E)

 

Arkimedes polyedrar :

(1) Trunc. Tetrah. (2) Cubeoctah. (3) Trunc. Cube (4) Trunc. Octah. (5) Rhombicubeoctah.

(6) Great Rhombicubeoctah. (7) Snub Cube (8) Icosidodecah. (9) Trunc. Dodecah.

(10) Trunc Icosah. (Bucky-ball) (11) Rhombicosidodecah. (12) Great Rhombicosidodecah. (13) Snub Dodecah.

 

12 3 4  5 67 8 9 10  1112 13

 

 

6   Heter också Trunc. Cuboctahedron

7   Heter också Snub Cuboctahedron

12 Heter också Trunc. Icosidodecahedron

13 Heter också Snub Icosidodecahedron