Från °Celsius till Fahrenheit

          

Inledning:

Sambandet °Celsius – Fahrenheit. °Celsius har en 100-gradig skala mellan vattnets fryspunkt och kokpunkt medans Fahrenheit har en 180-gradig skala mellan 32 (fryspunkt) och 212 (kokpunkt) vid NTP = Normalt Tryck och Temperatur.

 

(1)

Det linjära sambandet mellan °C och F:

 

I figur 1 får vi att lutningen

 

För att sedan bestämma det linjära sambandet, tar vi en godtycklig punkt på linjen,

för att bestämma lutningen k igen (Se figur 2).

 

 

 

(2)

Vi får då utseendet på k :

 

 

Detta sätt att bestämma k 2 gånger, ger oss alltså ett linjärt samband mellan °Celsius och Fahrenheit.

 

 

Jari ”Mixen”Tuomainen  den 10 mars 2012